Камара на инженерите по геодезия
Меню

Камара на инженерите по геодезия

Камара на инженерите по геодезия е основана през 2006г. в резултат на повишения обем от извършваните дейности по геодезия и кадастър и нуждата от уеднаквяване на дейностите, които могат да се извършват и сертификатите издавани от Европейския съюз.

Тя е - неправителствена организация, която обединява инженери геодезисти. Нейната основна задача е да защитава, насърчава, регулира и подкрепя професионалните интереси на своите членове и да повиши приноса им към обществото. В своята дейност, ще съдейства за повишаване на професионалната им квалификация и тяхната информираност за националните и международните стандарти в областта на геодезията, картографията и кадастъра.

Ръководена от Управителен съвет на изборен мандат Камара на инженерите по геодезия насърчава членовете си да участват в бъдещото развитие на професията като участват в различни комисии - Контролният съвет, Комисията по професионална етика и областни колегии.

виж повече

Събития

Обучителен курс за поддържане и повишаване на професионалната квалификация, съгласно чл. 20, ал. 4 от ЗКИР

Дата: 14.12.2023
Място: Гр. София - УАСГ , София, бул. „Христо Смирненски“ № 1

КИГ организира провеждане на обучителен курс в гр. София на 14-15 Декември в УАСГ.

виж повече

Новини

07.12.2023

Програма на Обучителен курс - гр. София, 14 - 15 Декември 2023 г.

Програма на Обучителен курс - гр. София, 14 - 15 Декември 2023 г.

20.11.2023

Заплащане на членски внос в КИГ за 2024 година

Заплащане на членски внос в КИГ за 2024 година

Copyright © 2024 Камара на инженерите по геодезия

Web design: DesignMeWeb