Камара на инженерите по геодезия
Меню

Камара на инженерите по геодезия

Камара на инженерите по геодезия е основана през 2006г. в резултат на повишения обем от извършваните дейности по геодезия и кадастър и нуждата от уеднаквяване на дейностите, които могат да се извършват и сертификатите издавани от Европейския съюз.

Тя е - неправителствена организация, която обединява инженери геодезисти. Нейната основна задача е да защитава, насърчава, регулира и подкрепя професионалните интереси на своите членове и да повиши приноса им към обществото. В своята дейност, ще съдейства за повишаване на професионалната им квалификация и тяхната информираност за националните и международните стандарти в областта на геодезията, картографията и кадастъра.

Ръководена от Управителен съвет на изборен мандат Камара на инженерите по геодезия насърчава членовете си да участват в бъдещото развитие на професията като участват в различни комисии - Контролният съвет, Комисията по професионална етика и областни колегии.

виж повече

Събития

Общо събрание на Камара на инженерите по геодезия

Дата: 07.04.2023
Място: Гр. София - УАСГ , София, бул. „Христо Смирненски“ № 1

Общо събрание на Камара на инженерите по геодезия на 07 Април 2023 г.

виж повече

Новини

09.05.2023

Презентация "Използване на нови технологии в геодезията" - автор инж. Красимир Методиев

Презентацията на Иван Карчев - експерт по тестване на софтуер в АГКК

24.04.2023

Протокол от проведено Общо събрание на КИГ на 07 Април 2023 г. в гр. София

Протокол от проведено Общо събрание на КИГ на 07 Април 2023 г. в гр. София

Copyright © 2023 Камара на инженерите по геодезия

Web design: DesignMeWeb