Камара на инженерите по геодезия
Меню

Документи

Заседания на УС - протоколи

2020

02.12.2020 | Протокол от неприсъствено заседание на УС на КИГ, проведено на 02.12.2020 г.

Днес, 02.12.2020 г., се състоя неприсъствено заседание на Управителния съвет на Камара на инженерите по геодезия .

01.12.2020 | Протокол от неприсъствено заседание на УС на КИГ, проведено на 17.11.2020 г.

Днес, 17.11.2020 г., се състоя неприсъствено заседание на Управителния съвет на Камара на инженерите по геодезия, на което бяха подложени на гласуване Споразумение за сътрудничество между основните организации и Декларация от КСБ,КАБ, КИИП, КИГ .

01.12.2020 | Протокол от заседание на УС на КИГ , проведено на 22.10.2020 г.

Съгласно чл. 18 (1) от Устава на КИГ на 22.10.2020г. в гр. София се проведе заседание на Управителния съвет на Камара на инженерите по геодезия. 

11.03.2020 | Протокол 46 от 11.03.2020 г.

Днес, 11.03.2020 г., се състоя неприсъствено заседание на Управителния съвет на Камара на инженерите по геодезия.

 

11.02.2020 | Протокол 45 от 30.01.2020 г.

Съгласно чл. 18 (1) от Устава на КИГ на 30.01.2020г. в гр. Пловдив се проведе заседание на Управителния съвет на Камара на инженерите по геодезия.

Copyright © 2024 Камара на инженерите по геодезия

Web design: DesignMeWeb