Камара на инженерите по геодезия
Меню

Документи

Други документи

2020

20.11.2020 | Декларация от името на браншовите организации

Декларация на браншовите организации за промени в ЗУТ. 

20.11.2020 | Споразумение за сътрудничество

Споразумение за сътрудничество между : 

1.   Камара на строителите в България (КСБ), представлявана от инж. Илиян Терзиев, Председател на УС на КСБ .

2.   Съюз на архитектите в България (САБ) – представлявано от проф. д-р арх. Тодор Булев, председател на УС на САБ .

3.   Камара на архитектите в България (КАБ) – представлявано от арх. Владимир Милков председател на УС на КАБ .

4.   Камарата на инженерите по геодезия (КИГ) – представлявано от инж. Златан Златанов, председател на УС на КИГ .

5.   Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) – представлявано от инж. Марин Гергов, председател на УС на КИИП .

6.   Българската асоциация на архитектите и инженерите консултанти (БААИК) – представлявано от инж. Атанас Ангелов, председател на УС на БААИК .

7.   Националната асоциация на строителните предприемачи (НАСП) – представлявано от Георги Шопов, председател на УС на НАСП .

 

Copyright © 2024 Камара на инженерите по геодезия

Web design: DesignMeWeb