Chamber of Graduated Surveyors
Menu

Documents

Other documents

2022

11.01.2022 | Становище на КИГ относно Проект на закон за изменение и допълнение на ЗУТ

Становище на КИГ относно Проект на закон за изменение и допълнение на ЗУТ

Copyright © 2022 Chamber of Graduated Surveyors

Web design: DesignMeWeb