Камара на инженерите по геодезия
Меню

Новини

Кореспонденция с НСОРБ, МРРБ и АГКК

07.11.2019

Писма от и до КИГ във връзка със защита на професионалните права на членовете на КИГ, прилагане на чл. 65 от Наредба РД-02-20-5 от 16.12.2016 г. и прилагане на чл. 51 , ал. 6 от ЗКИР

http://kig-bg.org/webroot/files/Documents/file/Otgovor_NSORB.pdf

http://kig-bg.org/webroot/files/Documents/file/Pismo_MRRB.pdf

http://kig-bg.org/webroot/files/Documents/file/Pismo_Otgovor.pdf

Copyright © 2024 Камара на инженерите по геодезия

Web design: DesignMeWeb