Chamber of Graduated Surveyors
Menu

Documents

General Meetings - Protocols and reports

2022

20.04.2022 | Протокол от Общо събрание на КИГ, проведено в гр. Пловдив на 15 Април 2022 г.

Протокол от Общо събрание на КИГ, проведено в гр. Пловдив на 15 Април 2022 г.

Copyright © 2022 Chamber of Graduated Surveyors

Web design: DesignMeWeb