Камара на инженерите по геодезия
Меню

Новини

Относно провеждане на Общо събрание на КИГ

11.03.2020

Отменя се провеждането на планираното Общо събрание на КИГ на 27 Март 2020 г. в Арбанаси. Решението е взето на проведено заседание /неприсъствено/ на Управителния съвет на КИГ на 11.03.2020 г. Протоколът от заседанието е публикуван в раздел "Документи", "Заседания на УС" : http://kig-bg.org/documents/index/2 .

Copyright © 2024 Камара на инженерите по геодезия

Web design: DesignMeWeb